Artists

Afanasyev Vladimir

Afanasyev Vladimir 1949

Altanets Valentin

1936 - 2000, Odessa

Belik Sergei Nikanorovich

1953 Odessa

Bozhi (Bozhiy,) Mikhail Mikhailovich

1911 - 1990 Odessa

Filatov Konstyantyn Volodymyrovych

1926 - 2006 Odessa

Filipenko Valentin

1935-2012 Odessa

Freidin Alexander

Freidin Alexander 1926-1984

Gavdzinskyi Albin Stanislavovych

1923-2014 Odessa

Gerus Boris

1905-1998 Odessa

Gorbenko Anatoly

Gorbenko Anatoly 1944

Himochka Stepan

1937 Odessa

Kaminskyy Emmanuil Abramovych

1927-2009 Odessa

Khrushch Valentin

1943-2005 Odessa

Kirichenko Sergey

1959, Nikopol

Korovenko Vasily

1943 Odessa

Kotov Victor

1927-1994 Podolsk

Kovalchuk Vasily

1945-2005 Odessa

Kovalenko Yuriy

1931 – 2004, Odessa

Krikun Alla

1948 Odessa

Loza Adolf Ivanovich

1931-2004 Odessa