Artists

Stolyarenko Peter Kuzmich

1925 Crimea

Sychev Stanislav Ivanovich

1937-2003 Odessa

Tatyana Rezvaya

Tatyana Rezvaya 1943

Tiholuz David

1954-2010 Odessa

Todorov Mikhail Dmitrievich

1915-1997 Odessa

Tokarev Vyacheslav Vasilevich

1917 — 2001 Odessa

Tyuha Ivan

1920-2000 Kiev

Valeriy Gegamyan

1925-2000 Armenia

Viktor Korolchuk

1933 - 2015

Vlasov Vladimir Grigorevich

1927 - 2001 Odessa

Voloshinov Oleg

1936 - Mykolayiv

Zakharov Fyodor Zakharovich

1919 – 1994 Yalta

Zebek, Vladimir Evgenievich

1931-2015 Kinburn Spit Ukraine

Zhalobnyuk Stanislav

Zhalobnyuk Stanislav 1976

Zhurakovsky Viktor Petrovich

(1928 - 2001) Odessa